Syriske flyktinger

26. juli 2013 Skrevet av

I takknemlighet for alt det gode vi får oppleve her i Norge har vi bestemt oss for å ønske en bryllupsgave til noen av dem som i dag har det aller vanskeligst i verden; nemlig flytningene fra Syria. En av organisasjonene som er medlem i NORME (Norsk Råd for Misjon og Evangelisering), hvor Anne Lise jobber, har mulighet for å hjelpe flyktninger fra Syria som har komme til Libanon og Jordan. De sier at det ikke er trygt å hjelpe flyktninger inne i Syria enda, siden få hjelpeorganisasjoner har tilgang til befolkningen i kampsonene, og hjelpesendinger plyndres underveis. Men ved hjelp fra lokale samarbeidspartnere i Libanon og Jordan har de mulighet for å bistå flyktningene med telt, mat og litt hygieniske artikler. Behovene er umettelige, så alt monner. Organisasjonen har bestemt at midlene skal gå 100 % uavkortet til prosjektet, og sender penger fortløpende til den lokale organisasjonen som hjelper flyktningene.

 

På regjeringens nettside (20. juni 2013) leser vi følgende om situasjonen i Syria: Den humanitære situasjonen inne i Syria blir stadig verre. Etter to års borgerkrig har offentlige tjenester opphørt i store deler av landet og mye av infrastrukturen er ødelagt. Ifølge FN har flere enn 1,6 millioner mennesker flyktet fra Syria. Fortsetter dagens trend, kan antall flyktninger ha økt til 3,5 millioner innen utgangen av 2013. I tillegg befinner det seg nå anslagsvis 4,25 millioner internt fordrevne inne i selve Syria.

Utenriksminister Barth Eide har uttalt følgende: -Både presset fra flyktningene og de etniske konfliktlinjene i krigen i Syria øker bekymringen for at konflikten kan spre seg til nabolandene.

Bruk kontonummer 1206.27.73128, så sender vi over beløpet mot slutten av september.

Mange norske barn har sunget sangen til Thorbjørn Egner:

Jeg folder mine hender små i takk og bønne til deg.

La alle barn i verden få det like godt som meg.

Gjennom å støtte dette Nødhjelpsprosjektet har du mulighet til å gjøre noe som bidrar i den retning som sangen beskriver, nemlig å hjelpe barn som ikke har det like godt som oss. På forhånd tusen takk for alle gaver til flyktningene som har forlatt Syria i påvente av en fredelig løsning for land og folk.