Vielsen

14. mai 2013 Skrevet av

Gjerpen kirke (2)Vielsen finner sted i en av Grenlands eldste kirker, Gjerpen, lørdag 14. september kl. 13:00. Den verneverdige steinkirken titter solt ut over Skien by, på den ene siden, og Gjerpensdalen (hvor bruden har vokst opp) på den andre. Vielsen vil by på både lokale og internasjonale innslag. 

Gjerpen Kirke

Gjerpen kirke ligger i Gjerpen sokn i Skien prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1153. Kirken har korsplan og 485 sitteplasser.

Gjerpen kirke er en korskirke i stein, bygd mellom 1150 og 1250 og viet til apostlene Peter og Paulus. Etter ombygginger i 1781 og 1871, er det i dag nesten bare koret igjen av den opprinnelige middelalderkirken. I 1781 ble kirkeskipet forlenget med ti meter, og i 1871 ble kirken utvidet til korskirke. Arkitekt for den siste ombyggingen var Chr. Christie.

I 1919-20 gjennomgikk kirken en omfattende restaurering, og interiøret ble fornyet. Harald Bødker ledet restaureringen, og Emanuel Vigeland var kunstneren bak store deler av det helhetlige interiøret. Både mosaikkaltertavlen med den bortkomne sønnens gjenkomst, alteret i bronse, prekestolen med bronsefelt, døpefont, benker, lamper og kirketekstiler er hans verk.

I 2003 brant deler av kirken, og tårnet og kirken for øvrig fikk store skader, blant annet ble orgelet totalskadet. Kirken ble gjenåpnet i 2004, og nytt orgel var på plass i 2009.

 

Google viser deg veien


Vis større kart